Προσωπικό

Το προσωπικό μας επιλέγεται ανάλογα με τις ανάγκες της εκδήλωσης σας
Διοργανωτές event

Βar managers
Βartenders (Βarmen & barwomen)
Bar assistances
υπεύθυνη υποδοχής
άτομα για σέρβις (σερβιτόροι σερβιτόρες)

EnglishGreekRussian